Ideologiska diskussioner i Ankara

25 mars 2013   Nyheter | Turkiet

Helgen den 23-24 mars anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en konferens för universitetsstudenter i Ankara tillsammans med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking. Konferensen baserades på Nigel Ashfords studiebok ”Principer för det Fria Samhället”, vilken beskriver grundläggande idéer för en liberal demokrati.

Gerald Knaus från tankesmedjan European Stability Initiative inledde konferensen med ett seminarium om mänskliga rättigheter och europeiska värden. Knaus tog bland annat upp relationerna mellan Turkiet och EU, och poängterade de löften som gavs i Helsingfors från EU:s sida om en utvidgad union.

Från svenskt håll deltog även Kvällspostens politiske chefredaktör Peter J Olsson, som under konferensen ledde ett seminariepass om yttrandefrihet.

Övriga talare under konferensen var Bugra Kalkan som diskuterade spontan ordning, Tanel Demirel som höll en föreläsning om demokrati, Bican Sahin om rättvisa, Adnan Kucuk om lagstyre och Bilal Sambur om religionsfrihet.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.