Gunnar Hökmark om en ny rysk ridå

26 mars 2013   Europeiska Unionen | Nyheter | Ryssland

En ny rysk ridå håller på att sänka sig ner och dela Europa. Bakom den döljer sig politiska och ekonomiska krafter där privat och offentlig maktutövning smält samman. Det leder till en makt utan insyn, kontroll eller ansvar vare sig det gäller det egna landet eller omvärlden, skriver Gunnar Hökmark, moderat europaparlamentariker, på DN Debatt.

I artikeln argumenterar Hökmark för att:

• Den europeiska konkurrenslagstiftningen måste gälla ryska företag i EU fullt ut.

• Utvecklingen av en gemensam europeisk energimarknad med ett gemensamt sammanhängande nät för distribution öppet för konkurrens måste bli verklighet.

• Förmågan att i hela Europa och i varje enskilt land bekämpa korruption måste skärpas.

• Frihandelsavtal och djupare ekonomiskt samarbete måste förenas med krav på rättstat och respekt för demokratins spelregler. Generösa viseringsregler och möjligheter till studier ska visa öppenhet till medborgarna i dessa länder. Ett framtida EU-medlemskap måste vara en möjlighet för länder som väljer den demokratiska vägen.

• Europa måste ha militär förmåga för att bygga stabilitet och stå emot ryska hot och anspråk på kontroll.

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Nyheters hemsida

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.