Moderater på utbildning om JHS verksamhet

22 mars 2013   Bistånd | Nyheter | Seminarier
Margaretha af Ugglas, f.d. utrikesminister samt f.d. ordförande för JHS

Margaretha af Ugglas, f.d. utrikesminister samt f.d. ordförande för JHS

Den 21 mars anordnades ett halvdagsseminarium i Stockholm om Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhet och svenskt demokratibistånd. Deltagarna var förtroendevalda moderater från hela landet, med intresse för utrikespolitik och demokratistöd.

Syftet med utbildningen var att sprida kunskap om hur stiftelsen arbetar för att stödja demokratiseringsprocesser runt om i världen. Ett antal erfarna talare redogjorde under utbildningen för sina intryck från Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhet och diskuterade hur svenska politiker kan arbeta för att sprida värden om demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i andra länder.

JHS biträdande chef Jens Ahl samt projektchef Katarina Wallberg inledde utbildningen med en introduktion till svenskt demokratibistånd och Jarl Hjalmarson Stiftelsens arbete.

Att stiftelsen nästa år firar 20-årsjubileum påminde Margaretha af Ugglas om under sitt seminariepass. Som utrikesminister mellan 1991-1994 var hon med och lade grunden till de svenska partianknutna stiftelserna. Margaretha redogjorde även för hur moderaterna under historien varit delaktiga i olika internationella partisamarbeten samt hur moderata politiker verkat för Östeuropas frihet och europeiskt samarbete under 1900-talets andra hälft.

Nästa talare var Magnus Nilsson, kommunpolitiker från Solna och PR-konsult med lång erfarenhet från JHS. Magnus har deltagit som talare vid ett stort antal konferenser med stiftelsen och berättade under seminariet om sina intryck från stiftelsens arbete runt om i världen.

Att väcka opinion och sprida kunskap i Sverige om situationen i auktoritära länder är en viktig uppgift. Hans Wallmark, ordförande för riksdagens utrikesutskott redogjorde under eftermiddagen för hur svenska politiker kan arbeta för att öka det svenska medvetandet om läget i andra länder.

Utbildningens siste talare var Peeter Luksep, f.d. riksdagsledamot samt f.d. ledamot av estniska kongressen som höll ett anförande kring hur man kan påverka icke-demokratiska regimer. Peeter har en lång erfarenhet från de baltiska staternas frihetskamp och var bl.a. aktiv i Måndagsrörelsen.

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.