Serie av protester i Azerbajdzjan

1 februari 2013   Azerbajdzjan

En rad protester har ägt rum i Azerbajdzjan sedan början av detta år, av olika sociala grupper i flera delar av landet. Vad dessa protester har gemensamt är deras motstånd mot regeringens maktmissbruk och korruption, enligt polska Centre for Eastern Studies.

Läs analysen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.