Konferens med kommunpolitiker i Bosnien

26 februari 2013   Bosnien och Hercegovina | Nyheter

Den 22-24 februari arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med det bosniska center-höger partiet PDP årets första konferens. Temat för helgens övning var kommunpolitik och kampanj, med anledning av lokalvalet i Bosnien i oktober 2012. Deltagarna vid konferensen var dels nyvalda lokalpolitiker men även deras mer rutinerade kollegor. 

Två svenska talare deltog vid konferensen; Gustaf Stenlund, presschef för Moderaterna i Stockholms Läns Landsting och tidigare pressekreterare för Moderata Ungdomsförbundet samt Kristoffer Tamsons, senior konsult på byrån Hallvarsson & Halvarsson och tidigare stabschef hos statsminister Fredrik Reinfeldt.

Lördagen inleddes med ett grundläggande pass om kommunpolitik. Där Kristoffer bland annat tog upp vad som generellt sätt är viktiga frågor för väljarna och att fler arbeten är en viktig nyckel för att skapa en framgångsrik kommun. Därefter tog Gustaf vid och berättade om den resa Moderaterna gjorde för att bli det nya arbetarpartiet och hur det tog sig uttryck såväl på nationell, regional och lokal nivå.

Workshop 2

Deltagarna vid konferensen diskuterar bilden av sitt parti

Under eftermiddagen ägnade sig deltagarna åt olika workshops. Den första gick ut på att deltagarna med hjälp av bilder skulle förmedla hur de trodde att väljarna såg på partiet och hur deras egen bild av partiet ser ut. Sedan diskuterades om vi kunde se några skillnader respektive likheter och vad vi kan dra för slutsatser av det.

Helgens andra workshop gick ut på att göra en analys av sin egen kommun. Det skedde genom att först beskriva tre problem som kommuninvånarna mest bryr sig om. Sen fick deltagarna i uppgift att göra en vision och en strategi för hur dessa tre problem skulle lösas. Sista steget i denna övning bestod i att komma med ett förslag på hur detta skulle kommuniceras tillbaka till väljarna i form av en kampanj.

Söndagen ägnades åt presentationer av lördagens grupparbeten samt möjligheten att få feedback från både Gustaf och Kristoffer. Avslutade gjorde Mladen Ivanic, partiledare för PDP. Mladen berättade om viktiga frågor framöver och öppnade sedan för en dialog där deltagarna kunde komma med sina synpunkter och åsikter.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.