EPP-kritik mot makthavarna i Georgien

14 februari 2013   Georgien | Nyheter

Wilfried Martens, ordförande för European People’s Party (EPP) och Jacek Saryusz-Wolski, vice ordförande för EPP samt ordförande för EPP gruppen i Euronest, riktar skarp kritik mot de senaste våldshandlingarna i Georgien riktade mot parlamentariker från United National Movement (UNM).

Nedan följer Martens och Saryusz-Wolskis uttalande:

De våldsamma händelserna i Georgien i förra veckan har chockerat den europeiska allmänheten, EU:s ledare samt internationella observatörer. De våldsamma handlingarna, som organiserats framför National Library i Tbilisi i ett försök att hindra Georgiens president Mikhail Saakashvili att hålla ett tal, våld som skadade flera parlamentariker från UNM, är helt oacceptabelt. Vår politiska familj har varit snabb med att i så starka termer som möjligt fördöma dessa oacceptabla handlingar.

European People’s Party kan dock, som den största politiska organisationen i Europa, inte vara nöjda med enbart fördömningar. Vårt ansvar är mycket större än så. Vi måste se på det som har hänt i ett större perspektiv eftersom, oturligt nog, dessa händelser inte är enskilda fall.

Även om EPP var besvikna över resultaten i 2012 års parlamentsval så välkomnade vi det faktum att de genomförts framgångsrikt och i enlighet med internationell standard. Maktöverlämnandet därefter fick oss att tro att Georgien snart skulle inträda i klubben för moderna demokratier. Sorgligt nog var detta hopp kortlivat. Sedan dess, har den nya georgiska regeringens auktoritetm brutit mot de demokratiska spelreglerna. Dessa övertramp har flera gånger blivit fördömda av det internationella samfundet: EU, NATO, USA, m.m. Därtill så finns det nu en konsensus av att detta pågående odemokratiska beteende skulle kunna undergräva Georgiens Euroatlantiska samverkan.

Trots försöken till konstruktiv retorik från de georgiska tjänstemännens sida, så har handlingar och ord inte gått sida vid sida, och situationen fortsätter att försämras dramatiskt. Det är sorgligt att se Georgien, en modern och demokratisk stat byggd med tålamod genom åren, bli förstört över bara några månader. Det är med ånger vi ser Georgien röra sig i fel riktning med de georgiska invånarna som offer för de negativa konsekvenserna.

EPP har hela tiden stött integrationsprocessen av det Östliga Partnerskapets (EaP) medlemsländer. EPP är den politiska kraft som måste involveras i den här processen. Grundarna av EaP tillhör vår politiska familj. Vi har varit de första att säga att EaP- länderna kommer att gå med i EU, bara de vill och beter sig som sig bör (EPP declarations of Batumi and Yerevan). Georgien var, utan tvekan, en av EaP:s mest framgångsrika historier.

Relationen mellan Georgien och EU har dock varit baserad på övertygelsen om att vi delar samma värden och principer samt vår delade ansträngning att lyfta fram denna. Den nuvarande förhandlingen om associationsavtal mellan EU och Georgien är utförda under samma mallar. Oturligt nog, måste vi hålla med om att kraven för en sådan dialog mellan EU och Georgien inte längre är uppfyllda. Detta är väldigt beklagligt, men EU kan inte kompromissa om sina grundvärden och demokratiska standard.

Georgiens invånare måste förstå att det är dessa värden som är den Europeiska Unionen. De är inte förhandlingsbara. Det skulle vara helt orealistiskt, till och med missledande, att ge intrycket av att EU skulle samarbeta politiskt och ekonomiskt med länder som bryter dess grundläggande värden och principer. Våra åsikter skulle aldrig tillåta det. Det är omöjligt att färdigställa och skriva på ett associationsavtal med ett land som inte respekterar de principerna längre.

EPP tror fortfarande att Georgien måste gå med i de Euro-Atlantiska strukturerna. Därför kommer en högt uppsatt EPP-delegation besöka Tbilisi i slutet av februari-början av mars, för att möta Georgiens regering och politiska representanter från både majoritets-och oppositionspartierna, för att kunna identifiera möjliga villkor för att etablera en öppen dialog mellan EU och Georgien. Dessutom kommer delegationen att presentera en rapport till EPP:s stats- och regeringschefer, ordföranden för det europeiska rådet samt ordföranden för den europeiska kommissionen vid EPP:s möte den 14 mars, där dessa kommer att diskutera och besluta om en uppsättning av konkreta handlingar.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.