Sveriges utrikespolitiska prioriteringar för 2013

13 februari 2013   Nyheter | Utrikespolitik
Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

Den 13 februari presenterade utrikesminister Carl Bildt regeringens utrikesdeklaration i riksdagen. Utrikesdeklarationen är dels regeringens årliga avrapportering av Sveriges roll i världen, dels en presentation av det kommande årets mål och prioriteringar inom utrikes-, bistånds-, handels- och säkerhetspolitiken.

I deklarationen beskrivs Sveriges syn på utvecklingen i närområdet, EU och övriga delar av världen, samtidigt som den också går igenom Sveriges bidrag till internationellt samarbete och Sveriges fokus på mänskliga rättigheter.

Bland annat presenteras vikten av EU som en kraft för fred, frihet och försoning samt att unionens utrikestjänst utvecklas med en långsiktig vision. Strävan för en fortsatt utvidgning av EU poängteras samt att Sveriges engagemang för det Östliga Partnerskapet ska förbli starkt, bland annat ska en ambassadör tillsättas för detta.

På nätfrihetens område fortsätter arbetet med människors rätt och möjlighet till en fri och säker kommunikation. Sverige har bland annat drivit igenom en resolution i FN:s MR-råd som slog fast att samma mänskliga rättigheter ska gälla online så väl som offline.

Vidare fortsätter arbetet för ett mer effektivt och resultatorienterat bistånd samt en modernare utrikesförvaltning.  I slutet av månaden kommer samtliga svenska ambassader att finnas på Twitter och Facebook, vilka är viktiga instrument för konsulär service.

Utrikesdeklarationen går att läsa i sin helhet här

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.