UPLA uttrycker oro över utvecklingen i Venezuela

23 januari 2013   Nyheter | Venezuela

Unionen för Latinamerikanska partier (UPLA) uttrycker i en deklaration sin oro över den rådande situationen i Venezuela med anledning av de styrande politikernas överträdelse av konstitutionen.

Läs deklarationen i sin helhet (på spanska)

Läs den engelska översättningen av deklarationen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.