Diktatorer & Val: Nya metoder att behålla makten

16 januari 2013   Nyheter | Ukraina | Venezuela

Valövervakning har traditionellt sett handlat om händelser på valdagen, vilka låtit avgöra om valresultatet kan ses som rättvist eller om valfusk ägt rum. Men medan auktoritära regimer fokuserar allt mer på hur de uppfattas i omvärlden, utvecklas nya sofistikerade metoder för att behålla makten. Förra årets val i Ukraina och Venezuela är två exempel som undersöks i en nyligen publicerad artikel från Freedom House.

Strategin som används är att ”styra valprocessen med finess, tillåta oppositionen att delta, men samtidigt förbereda terrängen och förvränga processen så grundligt att ledarens nederlag är näst intill omöjligt, ” menar Freedom House.

Artikeln presenterar olika tillvägagångssätt som använts av de två regimerna inför respektive valdag. Hur statliga myndigheter hanterar både statlig och privat media, spelar en avgörande roll i dessa valprocesser. Såsom den amerikanske kongressledamoten David Dreier kommenterade resultatet från valövervakningen i Ukraina: ”Ett land som stoppar sändningar från oberoende tv-kanaler (…) är inget exempel på ett land som utvecklas i demokratisk riktning.”

I fallet Venezuela hade varje kandidat rätt att sända max tre minuters tv-reklam om dagen per kanal. Samtidigt kunde regeringen sända så mycket tv-reklam som den önskade, vilken var svår att skilja från presidentens valkampanj. Utöver denna typ av marknadsföring kunde även president Chávez befalla samtliga tv- och radiostationer att sända hans tal, vilket han i genomsnitt gjorde 30 minuter per dag under valkampanjen, enligt Francisco Toro i The New Republic.

Ytterligare en populär metod hos auktoritära ledare är användningen av administrativa resurser under valkampanjer. Den amerikanske politikern och diplomaten Otto Reich, som mellan 1986-1989 var ambassadör i Venezuela beskriver hur Chávez bl.a. använt kollektivtrafiken ”för att köra tusentals statligt anställda till sina kampanjmöten under arbetstid.” Reich beskriver vidare hur Chávez inför valet lovade tre miljoner nya bostäder åt sina väljare. Det enda man behövde göra för att få en sådan bostad var att be om det hos myndigheterna.

International Republican Institute, IRI, presenterade vidare i sin rapport från valet i Ukraina hur skattemyndigheten blev ett viktigt verktyg för den ukrainska regeringen att trakassera oberoende medier samt den politiska oppositionen.

Lyckligtvis lägger valobservatörer såsom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, i det ukrainska fallet, allt mer fokus på händelser i landet före valdagen. Vad som dock behöver förbättras, enligt Freedom House, är det sätt utländska medier och regeringar förstår sig på dessa nya sätt att fuska i val.

Läs artikeln från Freedom House

Läs IRI:s kommentarer kring valet i Ukraina

Läs ODIHRs rapport från valet i Ukraina

Läs Francisco Toros artikel i The New Republic

Läs Otto Reich artikel i National Review

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.