Förtroendevalda moderater lär sig om JHS verksamhet

16 november 2012   Bistånd | Nyheter

Onsdagen den 14 november anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett halvdagsseminarium om vårt arbete och om svenskt demokratibistånd, för moderata politiker från hela landet. Utbildningen är ett led i arbetet att informera vårt nätverk i Sverige om hur vi bedriver demokratiuppbyggande verksamhet runt om i världen.

Fd. utrikesminister Margaretha af Ugglas talar inför ett 20-tal förtroendevalda moderater om svenskt demokratibistånd

Under eftermiddagen hölls ett antal seminariepass som bland annat berörde det svenska partianknutna biståndet, Jarl Hjalmarson Stiftelsens verksamhet, hur vi arbetat för Östeuropas frihet samt europeisk integration. Utbildningen berörde även mer handgripligt de utmaningar vi står inför i världen och hur man kan stödja demokratiaktivister i stängda politiska miljöer.

Vid utbildningen deltog också personer med lång erfarenhet från JHS arbete. Riksdagsledamoten Cecilia Brinck, talade om våra utbildningar kring Principer för det Fria Samhället, Fredrik Johansson från Stockholms handelskammarem som varit engagerad i många av JHS utbildningar, talade om vad man retoriskt bör tänka på när man talar inför en grupp från en annan kulturell kontext.

Göran Lennmarker, ordförande för Jarl Hjalmarson Stiftelsen och tidigare ordförande för riksdagens utrikesutskott samt Margaretha af Ugglas, fd. ordförande för stiftelsen och fd. utrikesminister, delgav även sina iakttagelser och erfarenheter från demokratifrämjande insatser runt om i världen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.