Serbiska ungdomspolitiker om utmaningarna inför framtiden

2 oktober 2012   Balkan | Ideologi | Länder och regioner | Nyheter | Serbien | Utbildning

”Just nu är det viktigaste att bekämpa korruptionen.”, konstaterade en av de unga medlemmarna i Jarl Hjalmarsonstiftelsens (JHS) serbiska samarbetsparti, G17 Plus – ett litet, relativt nybildat, liberalt parti som ingår i den nuvarande regeringskoalitionen. Serbien har inte bara genomgått krig och långa perioder av politiskt vanstyre, nu råder ekonomisk kris och arbetslösheten ligger på 25 procent. Glappet i levnadsstandard mellan storstäderna och landsbygden är stort och människor som inte hittar jobb i någon av de större städerna, flyr landet.

Bland unga serbiska politiker finns en blandning av tillförsikt inför framtiden och en känsla av hopplöshet. Under en konferens i JHS regi i staden Kovačica i den självständiga provinsen Vojvodina i norra Serbien, samlades ungdomar från G17 Plus för att diskutera utmaningarna.

Ungdomspolitiker från G17 Plus.

Patrik Strömer, kommunikationskonsult på Kreab & Gavin Anderson och Evelina Lorentzon, riskanalytiker gav deltagarna en grundläggande genomgång av de viktigaste principerna i arbetet med att bygga upp en demokrati. Konferensen som pågick mellan 28 och 30 september avhandlade ämnen som frihet och jämlikhet, globalisering, fritt företagande och privat äganderätt.

Patrik Strömer håller föreläsning om demokratins kärnprinciper.

Ungdomarna som kom från hela Serbien berättade om problemen som landet står inför, de flesta relaterade till den utbredda korruptionen och maktcentraliseringen, men de lyfte också frågan kring hur man kunde skapa ett bättre, mer demokratiskt framtida Serbien.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.