Ökat statligt förtryck på internet

30 oktober 2012   Befria nätet

Nära en tredjedel av världens befolkning har i dag använt internet. Samtidigt ökar antalet restriktioner mot internetfriheten, då stater försöker kontrollera informationsflödet. I den nyligen publicerade Freedom on the Net 2012, pekar Freedom House ut ett antal trender, såsom ökat antal arresteringar för politiska inlägg på nätet, fysiska attacker och ökad övervakning. En ny strategi för stater är att betala kommentatorer för att på så vis ta kontroll över diskussioner online.

Azerbajdzjan, ett av länderna där Jarl Hjalmarson Stiftelsen bedriver verksamhet, är i år värd för Internet Governance Forum (IGF). Den azeriska regimen, välkänd för sitt förtryck mot demokratiaktivister på nätet, har även under det senaste året ökat sin övervakning av mobiltelefoner, rapporterar Freedom House.

Läs mer om Freedom On the Net 2012

Läs hela rapporten här

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.