Georgien i valets efterverkningar

18 oktober 2012   Georgien | Nyheter

Den första oktober var det parlamentsval i Georgien. Riksdagsledamöterna Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) och Margareta Cederfelt (M) analyserar ett aggressivt valarbete och en oviss framtid för Georgien.

Georgisk landsbygd

Utav fler än 2 000 övervakare från 61 olika internationella organisationer utförde vi vårt parlamentariska uppdrag i Akhalkalaki i södra Georgien som är ett av de fattigaste områdena i hela landet. Arbetslösheten är 60 procent och många män arbetar i Ryssland eller Turkiet, medan kvinnorna är kvar i regionen där de tar hand om familjen samt sköter jordbruket.

De södra delarna är regimtrogna, vilket tydligt framkom när sittande regim, United National Movement (UNM), med Mikhail Saakashjvilis i toppen erhöll flest röster. Saakashjvili fick dock inte den stora majoriteten som flertalet väljare hade förväntat sig. Av hävd har invånarna i de södra delarna varit trogna regimen och de har upplevt stora förbättringar under de senaste åren. En förhoppning finns på ett EU-medlemskap vilket kommer att gynna jordbrukssektorn i landet och framför allt de södra delarna av landet.

Samtidigt har Ryssland uttalat sig positivt om Georgien, på ett sätt som kan uppfattas som en invit till samarbete. Ivanishvili har sagt att han hoppas att ryska investerare skall investera i Georgien. Han är miljardär och har tjänat sin förmögenhet i Ryssland. Nu har omvärlden en viktig uppgift i att bevaka Georigens utveckling och att uppmärksamma att inte GD-ledarens ekonomiska intresse leder till att landet politiskt närmar sig Ryssland.

En faktor som också skapar stor intern oro i Georgien är att ryska militära övningar planeras i närliggande områden runt landets gränser. Det framstår tydligt att många georgier har den ryska invasionen efter förra valet i färskt minne. Med detta i åtanke är den politiska framtiden i Georgien oviss. Sverige har nära samarbete med landet och det är en strategiskt viktig nation för omvärlden. Det behöver vi fortsätta uppmärksamma.

Georgien har lyckats att lyfta sig från en dåtida sovjetisk delstat till ett självständigt och demokratsikt land som genomgått många stora positiva förändringar. Men valet bedömdes av såväl OSSE som andra internationella valobservatörer vara korrekt genomfört. Som enskild valobservatör och medlem i ett landsomfattande uppdrag är det viktigt att komma ihåg att de egna observationerna är en del i ett större pussel.

Det är nu centralt att omvärlden inte lämnar Georgien åt sitt öde utan fortsätter att följa den politiska utvecklingen. Det vilar ett stort ansvar på Georgian Dream att fortsätta arbetet med att stärka demokratin i Georgien liksom att fullfölja landets närmande gentemot EU.

Kännetecknande för Georgien har hitintills varit att georgiernas positiva inställning mot ett medlemskap i EU och ett närmande gentemot NATO. Därför har också västvärlden all anledning att stödja att denna goda utveckling fortsätter så att kursen inte ändras och blicken riktas mot Ryssland.

 

Margareta Cederfelt (M)

Riksdagsledamot, OSSE-delegationen

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot i utrikesutskottet

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.