Seminarie om lagstyre och demokrati i Ankara

25 september 2012   Nyheter | Turkiet | Utbildning

“Turkiet har ärvt en kollektivistisk, etatistisk mentalitet inom sin statliga byråkrati vilket inte har prioriterat medborgerliga friheter. Därför är behovet av att diskutera klassiska liberala idéer kring lagstyre och konstitutionell demokrati extra viktigt”, menar Ozlem Çağlar Yılmaz vid Jarl Hjalmarson Stiftelsens samarbetspartner i Turkiet, tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT), efter en gemensam konferens för unga akademiker i Ankara.

Helgen den 21-23 september anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Association for Liberal Thinking (ALT) en konferens om ideologi för unga akademiker  i Ankara. Samma helg dominerades nyhetsrapporteringen av de domar som fällts mot de hundratals militärer som anklagats för att ha planerat en militärkupp med målet att avsätta den nuvarande turkiska regeringen.

Diskussioner kring lagstyre i Ankara

Den viktiga principen om en välfungerande rättsstat togs också upp under konferensen. Veiko Lukmann, politisk rådgivare åt center-högerpartiet IRL i det estniska parlament, höll ett föredrag kring hur man i Estland arbetade för att upprätta lagstyre efter självständigheten från Sovjetunionen.

Vid konferensen hölls även seminariepass kring liberal demokrati, mänskliga rättigheter, spontan ordning, frihet samt frihandel och fred, vilka leddes av turkiska och svenska talare.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.