Summer School I samlade diskussionsglada deltagare

22 augusti 2012   Albanien | Balkan | Bosnien och Hercegovina | Kroatien | Makedonien | Nyheter | Serbien | Utbildning

 

Så var det dags för första upplagan av Summer School. Ett tjugotal ungdomar från Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kosovo, Makedonien, Serbien och Sverige samlades mellan 15 och 19 augusti i Nynäshamn, söder om Stockholm för att fördjupa sig i frågor om demokrati. Nigel Ashford, professor vid Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC, ledde konferensen. Hans bok ”Principer för det fria samhället” som är specialskriven åt Jarl Hjalmarsonstiftelsen var utgångspunkten för seminarierna.

Ungdomarna diskuterade demokratins grundprinciper där ämnen som mänskliga rättigheter, frihet, jämlikhet och tolerans avhandlades. En röd tråd genom seminarierna var den globala finanskrisen och hur den påverkat deltagarländerna. Dessutom gick riksdagsledamoten Cecilia Brinck igenom rättstatens grundstenar, analytikern Evelina Lorentzon talade om äganderätt och fritt förtagande och Klas Hjort, rådgivare i EU-parlamentet, gav de unga politikerna en uttömmande presentation av EU.

Deltagarna som samtliga var knutna till politiska partier utbytte kunskap och erfarenheter med varandra. Demokratiska reformer med ständigt nya utmaningar som följd, är en del av vardagen på Balkan. Diskussionerna blev många och intensiva under de fyra sensommardagarna.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.