Svenska diplomater utvisas från Vitryssland

7 augusti 2012   Nyheter | Vitryssland

Den diplomatiska konflikten mellan Sverige och Vitryssland trappas upp ytterligare i och med Lukasjenko-regimens beslut att utvisa samtliga svenska diplomater i landet. “Syftet är sannolikt att göra det så svårt som möjligt för de olika samarbetsprogram vi har när det gäller inte minst medborgerliga fri- och rättigheter” kommenterar utrikesminister Carl Bildt.

I fredags utvisades Sveriges ambassadör Stefan Eriksson från Vitryssland och nu står det alltså klart att samtliga svenska diplomater tvingas lämna landet.

Läs Carl Bildt kommentar

Freedom House skriver i ett uttalande att “Vitrysslands regering är fast besluten att än mer isolera sitt folk från det internationella samfundet och förvägra frihet och mänskliga rättigheter i landet.”

Läs Freedom Houses kommentar

EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton har klargjort att eventuella motåtgärder från EU:s sida kommer att diskuteras i Bryssel. Hon förklarar att “Detta beslut går mot normerna för relationer mellan stater. EU och Sverige har åtagit sig att [stötta] en modernisering av Vitryssland, inklusive spridningen av europeiska värderingar, särskilt demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.”

Läs Catherine Ashtons kommentar

Inför utvisningen smutskastades Stefan Eriksson i vitryska medier. Enligt människorättsorganisationen Charta 97 förklarade Siargey Musiyenka, chef för EcooM, i vitrysk tv bland annat att Stefan Eriksson inför presidentvalet 2010 “personligen gav instruktioner och pengar till radikala oppositionsgrupper”. Dessutom, förklarade Musiyenka, har ambassadens lokaler användas inte enbart för diplomatiska ändamål utan “företrädare för radikala grupper” har där undervisats i hur man “attackerar polisen och hur man provocerar vanliga medborgare”.

Läs Charta 97s kommentar

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.