Alarmerande utveckling i Ukraina

6 augusti 2012   Rapporter | Ukraina

Den amerikanska organisationen Freedom House har publicerat två rapporter om den politiska utvecklingen i Ukraina. Den första publicerades i april 2011, Sounding the Alarm: Protecting Democracy in Ukraine A Freedom House Report on the State of Democracy and Human Rights in Ukraine. I rapporten varnades för att Ukraina var på väg i fel riktning på en rad områden: konsolidering av den verkställande makten på bekostnad av det demokratiska systemet, en mer restriktiv hållning gentemot medierna, attacker mot oppositionella, oroande fall av intrång genomförda av Ukrainas säkerhetstjänst (SBU), allmänt kritiserade lokalvalen i oktober 2010, ett allt för “flexibelt” parlament, urholkning av grundläggande friheter för yttrande- och församlingsfrihet samt en  korruption som sprid allt bredare i samhället.
Läs rapporten

En uppföljning rapporten publicerades i juli 2012, Sounding the Alarm Round 2: Protecting Democracy in Ukraine. I denna rapport förklaras att de flesta av de bekymmersamma frågorna från förra året kvarstår, och “i vissa fall har problemen ökat till det sämre, särskilt när det gäller behandling av oppositionen och korruption”. Fortfarande finns det dock vissa ljusglimtar inför höstens parlamentsval: “det civila samhället verkade mer engagerat och mindre nedstämd i år jämfört med förra året.”
Läs rapporten

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.