Frihet på nätet försvaras i ny FN-resolution

5 juli 2012   Befria nätet | Nyheter

I dag är en historisk dag i arbetet för global nätfrihet. FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har antagit en ny resolution som ska säkra yttrandefriheten på nätet.

Initiativet kommer från Sverige, Brasilien, Nigeria, Tunisien, Turkiet och USA, men över 80 stater har ställt sig bakom förslaget som drevs igenom utan omröstning. Syftet med resolutionen är att garantera yttrandefriheten även på nätet och stärker därmed idén om att det inte ska göras skillnad på vilket medium som används för informationsspridning.

Resolutionen är också tänkt att öka spridningen av internet och tillgången till information, inte minst i länder som genomgår stora utvecklingsprocesser. När stater censurerar information som sprids via nätet ska den nya resolutionen kunna åberopas.   

Nätfrihet har länge varit en prioriterad utrikespolitisk fråga för Sverige och att hela FN nu bekräftar vikten av ett fritt internet, visar att den svenska linjen har varit framgångsrik.  

–    Internets roll för att främja yttrandefrihet och global utveckling kan inte nog understrykas och vi kommer att verka för att dagens beslut ska få genomslag även i andra internationella processer, sa utrikesminister Carl Bildt på Utrikesdepartementets hemsida kort efter att resolutionen antogs.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.