Principer för det fria samhället
— på arabiska

26 juni 2012   Böcker | Utbildning |

Principles for a free society/Principer för det fria samhället är skriven som en studiehandledning av Dr. Nigel Ashford, expert inom statsvetenskap, på uppdrag av Jarl Hjalmarson Stiftelsen. I boken beskrivs grundläggande principer och värderingar som är viktiga för ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle. Principer för det fria samhälle beskriver tolv centrala idéer och visar varför dessa är nödvändiga för ett fritt samhälle. Läsarna får de intellektuella verktyg som behövs för att kunna bidra till debatten om framtiden i enskilda samhällen men även världen i stort.

Principer för det fria samhället finns nu även på arabiska.

Läs boken online

Läs eller ladda ned boken (pdf)

Läs på iPad

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.