Förändring genom intellektuella investeringar

29 juni 2012   Nyheter | Turkiet | Utbildning

Hur reformerar man den turkiska staten genom att hålla sig borta från dagspolitiken? Professor Atilla Yayla, grundare av den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT), strävar efter att förändra sitt lands opinionsklimat genom intellektuella investeringar för framtiden.

I ett land som genom historien dominerats av en påtvingad sekularism, etatism, brist på yttrandefrihet och en militär angelägen att lägga sig i det politiska livet, är behovet av liberala reformer påtagligt.

I och med grundandet av det center-höger-orienterade AK-Partiet (AKP) 2001 och dess seger i parlamentsvalet 2002 hade Atilla Yaylas tankesmedja möjlighet att påverka den nya rörelsen i både ekonomiska och ideologiska frågor. Kring denna tid var även AKP angelägna att lyssna till Turkiets liberala tänkare för att bredda sin bas. Ett strategiskt råd från ALT var bland annat att AKP skulle identifiera sig som konservativa, istället för muslimska demokrater, med anledning av det strikt sekulära tänkande som karaktäriserar Turkiets stat och militär. I dag argumenterar dock Yayla för att muslimska demokrater vore en bättre definition, relaterat till de kristdemokratiska partierna i Europa.

Med den starka ekonomiska tillväxt som Turkiet bevittnat under det senaste decenniet och med AKP i regeringsställning har landets politiska karta ritats om och viktiga maktförskjutningar skett, inte minst med militärens tillbakadragande från politiken. Men AKP:s starka ställning har också resulterat i ett minskat intresse kring ideologiska diskussioner från partiets sida, vilket även påverkat dess vilja att lyssna till klassiska liberaler. Detta sammanfaller med en ökad kritik gentemot vad vissa ser som auktoritära tendenser från AKP:s sida. Atilla Yayla beskriver hur partiet är alltför upptaget med att styra landet för att ha tid att diskutera idéer, men samtidigt förutsätter han att Premiärministern läser ALT:s rapporter och artiklar.

Professor Atilla Yayla och Thomas Gür vid ALT och JHS konferens utanför Istanbul i juni 2012

Yaylas tankesmedja försöker nå ut till samtliga politiska läger i Turkiet, samtidigt som han beskriver hur AKP i någon mening har ”normaliserat” Turkiet och påpekar att detta gjorts utan någon revolution. Fokus ligger i dag på att anta en demokratisk konstitution samt att reformera de lagar som reglerar politiska partier. Bortsett från den kurdiska frågan kretsar mycket i dagens Turkiet kring yttrandefriheten, som i Turkiet alltid varit begränsad, inte minst för kurderna, men även för liberaler och muslimer, samtidigt som kemalisterna och nationalisterna aldrig mött några hinder i denna fråga.

ALT har föreslagit för AKP att etablera en tankesmedja för konservativ politik, vilket partiet i viss mån har tagit till sig. Samtidigt fortsätter ALT sin verksamhet med konferenser och publicering av rapporter i syfte att påverka Turkiet långsiktigt. Tillsammans med Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnas fyra konferenser för unga akademiker varje år, den senaste i juni 2012 i Polonezköy utanför Istanbul, baserad på Nigel Ashfords studieguide ”Principer för det fria Samhället.”

Även om viktiga reformer har uppnåtts i Turkiet under det senaste decenniet står landets demokratiseringsprocess inför stora utmaningar och ALT fortsätter sina ansträngningar för att investera för framtiden.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.