Vitryssland än en gång i rampljuset

25 maj 2012   Artiklar | Vitryssland

Den 10-11 maj arrangerades Nordic Forum for Security Policy 2012 i Vilinius, Litauen. Konferensen var ett samarrangemang mellan Svenska OSSE-nätverket (där Jarl Hjalmarson Stiftelsen är medlem) och den Finländska kommittén för Europeisk Säkerhet, STETE. Under två dagar diskuterades säkerhetspolitiska frågor med fokus på att stärka de nordisk-baltiska relationerna samt den säkerhetspolitiska utvecklingen i det geografiska närområdet.

Under torsdagen diskuterades bland annat energipolitiska frågor och hur ett framtida samarbete mellan de nordiska och baltiska staterna på energimarknaden skulle kunna se ut. Politiseringen av pågående projekt i Kaliningrad, samt Kaliningrads framtida roll i området diskuterades flitigt.

Rolf Ekéus, ordförande i svenska OSSE-nätverket, deltog i en panel som diskuterade pågående utveckling inom missilförsvarsområdet. Några av de frågor som lyftes var USA:s missilförsvars möjligheter att försvara NATO-länderna, samt i vilken utsträckning Ryssland uppfattar de missilbaser med geografisk positionering i Europa som en provokation och vilka reaktioner detta kan utlösa i framtiden.

Under fredagen diskuterades det oroliga läget i Vitryssland och hur de nordisk-baltiska länderna på ett bättre sätt kan identifiera utmaningar och samordna gemensamma åtgärder. Interna utmaningar och civilsamhällets betydelse lyftes som en viktig faktor. Olga Karatch från organisationen Nash Dom i Minsk gav tydliga exempel på diktaturens oacceptabla agerande och vanstyre. EU:s ekonomiska sanktioner mot regimen i Vitryssland har lett till motreaktion från Minsk. Lojaliteten mot Ryssland har stärkts och anti-EU propagandan i landet sprids flitigt av diktaturens anhängare, menade deltagare på konferensen.

Under konferensens sista seminarium talade OSSE:s representant för mediefrihet, Dunja Mijatovic. Hon lyfte det ökade våldet mot journalister och att säkra frihet på nätet som två av de stora utmaningarna: Tillgång till nätet borde ses som en mänsklig rättighet, samtidigt som detta skapar en ny dimension för fri- och rättighetsfrågorna. Även Dunja Mijatovic pekade på mörkret i Minsk och utvecklingen i Vitryssland som mycket allvarlig och oroande.

Text: Emilie af Jochnick

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.