“Väst får inte glömma Azerbajdzjan”

31 maj 2012   Azerbajdzjan | Nyheter

“När Eurovision Song Contest hölls i Azerbajdzjan ingav detta förhoppningar om en positiv utveckling i landet”, menar National Independence Partyof  Azerbaijan (NIPA), oppositionsparti och samarbetspartner till Jarl Hjalmarson Stiftelsen. “Hela Europas ögon riktades mot Azerbajdzjan, men de azerbajdzjanska myndigheterna gjorde knappast något för att bättra på landets image. Politiska fångar, inklusive de politiska fångar som fängslade i april 2011, släpptes inte. Allt jämt var det problem med mötes-och yttrandefriheten. Journalister fängslades och äganderätten kränktes, om möjligt än mer flagrant. “

Ledningen inom NIPA är övertygad om att det var närvaron av utländska journalister som gjorde det möjligt för oppositionen att organisera en rad protester under den vecka som Eurovision Song Contest hölls. Men, menar de, “dessa aktioner  slogs ned brutalt av både uniformerade och civilklädda poliser. Det var särskilt kvinnor som utsattes för brutala angrepp. Ett antal personer fängslades. Att de senare släpptes, förtar inte det faktum att de utsattes för misshandel och förolämpning i fängelse.”

NIPA kommenterar det faktum att den svenska artisten Loreen, som enda deltagare från Eurovision Song Contest, mötte organisationer från civilsamhället. “Hon hade en åsikt [om förhållandena i landet]. Detta misshagade myndigheterna mycket. Den svenska ambassadören anklagades felaktigt, i en statlig TV-kanal, för att ha uppmuntrat Loreen till ett politiskt uttalande under Eurovision Song Contest.”

“De olika aktiviteter som oppositionen anordnade under Eurovision har givit de allvarligaste konsekvenser som regeringen upplevt under de senaste tio åren”, säger NIPA. “I dag när Eurovision Song Contest är över kvarstår regeringens förtryck mot oppositionen. Ett förtryck som numera är välkänt, liksom politiseringen av landets myndigheter. Dessa förhållanden observerades av de besökande journalisterna. Många av dem såg att tecken är få på existensen av mänskliga rättigheter,  rättssäkerhet och opartiskhet i ett land som spenderar miljoner på att bygga en glittrande och framgångsrik stad. En stad där ett stort antal människor fortfarande lever i fattigdom och inte har bröd för dagen.”

Sammanfattningsvis förklarar NIPA: “De statliga myndigheterna misslyckades med att använda Eurovision Song Contest för sin politiska propaganda. Nu hoppas invånarna i Azerbajdzjan att väst även efter Eurovision uppmärksammar förhållanden i deras land, och att man inte glömmer mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i utbyte mot olja och gas. “

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.