Unga politiker från Östra Europa på JHS Spring School

30 maj 2012   Azerbajdzjan | Georgien | Moldavien | Nyheter | Utbildning | Vitryssland

Mellan den 24-27 maj träffades ett 20-tal ungdomspolitiker från Östra Europa och Sverige på Hotell Utsikten i Nynäshamn för att diskutera Principer för det Fria Samhället. Deltagarna kom från Moderaternas systerpartier i Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, vilka tillsammans med svenska deltagare diskuterade sina länders och regionens utmaningar framöver. Konferensen leddes av professor Nigel Ashford från Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC.

Unga politiker vid JHS Spring School

Ett stort antal ämnen hann beröras under helgen, såsom vikten av demokrati, lagstyre, ett fritt civilsamhälle samt fri företagsamhet och privat ägande. Evelina Lorentzon, tidigare medarbetare på JHS och numera riskanalytiker på Klarna, poängterade vikten för oppositionella partier att ha en klar politisk kompass samt en reformagenda att sätta i verket då de kommer i regeringsställning.

Att dra lärdomar av varandras fram- och motgångar var ytterligare ett mål med konferensen, och inte minst Georgiens framsteg vad gäller bekämpandet av korruption diskuterades. Dessutom knöts professionella och personliga kontakter mellan deltagarna.

Ett flertal svenska beslutsfattare deltog även i seminarierna, däribland de moderata riksdagsledamöterna Gustav Blix och Christian Holm samt Tyresös kommunalråd Fredrik Saweståhl. Diskussionerna under konferensen utgick från Nigel Ashfords bok Principer för det Fria Samhället, vilken även kan läsas och laddas ner här på JHS hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.