Azerbajdzjan – i skuggan av en diktatur

31 maj 2012   Azerbajdzjan | JHS i media

Azerbajdzjans president Ilham Alyiev hoppas, i samband med Eurovision Song Contest, förmedla bilden av ett modernt, välbärgat oljeland där utvecklingen går snabbt framåt. Oppositionen å sin sida vill att de utländska gästerna även ska se myntets baksida: en diktatur där mänskliga fri- och rättigheter ständigt åsidosätts. Hittills har oppositionen lyckats betydligt bättre än regimen, skriver Elisabeth Precht i Svenska Tidskrift från 25 maj 2012.

Läs artikeln

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.