Om boken Baltisk Befrielse av Krister Wahlbäck

20 april 2012   Baltikum | JHS i media

Kjell Albin Abrahamsson har läst Krister Wahlbäcks bok Baltisk Befrielse – svenska insatser för friheten. Han skriver uppskattande om den i

Skånska Dagbladet 13 april 2012

Samma artikel är även publicerad i Tempus nr 15/2012.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.