Politiker från Ghana på studiebesök

24 mars 2012   Ghana | Nyheter | Utbildning

Mustapha Ussif (vänster) och Anthony Puowele Karbo.

“Vi har lärt oss mycket om hur viktiga samhällets olika institutioner är för att demokratin ska fungera” förklarar Anthony Puowele Karbo, ordförande för NPP:s ungdomsorganisation i Ghana. Han och Mustapha Ussif ingick i en grupp unga politiker från Stiftelsens samarbetsparti i Ghana som besökte Sverige under en vecka i mars.Mustapha Ussif berättar om ett studiebesök på stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad. Han är imponerad av att arbetet löper på även när den politiska ledningen i staden byts.
– Så är det inte hos oss i Ghana, förklarar han och säger att här har man något att lära. Det har flera besök i riksdagen och med riksdagsledamöter visat.
Anthony Puowele Karbo säger att han är imponerad av den stora tolerans som politiska motståndare i Sverige visar varandra.
– Ghana är en ung nation och har mycket att lära. Och jag inser att det är bättre att fokusera på vad man har gemensamt än vad som skiljer tvaå parter åt. Här i Sverige tror jag politikerna tänker mycket på nationens bästa. Det är bra.
Ghana är sedan början av 1990-talet en fungerande demokrati. John Evans Atta Mills från National Democratic Congress är president sedan 2009 då han tog över efter John Agyekum Kufuor från New Patriotic Party (NPP). NPP vann valen 2000 och 2004. Nästa president- och parlamentsval hålls den 7 december i år.
Utbildning är ett problem i Ghana, förklarar de två unga politikerna. Av dagens befolkning över 15 år kan knappt 66 procent läsa och skriva. Av kvinnorna är andelen cirka 60 procent. (Utrikespolitiska institutet; 2008).
De nio första skolåren är avgiftsfria men därefter kostar det att skaffa sig utbildning. Något som NPP vill ändra på. Ett av partiets vallöften är att ta bort avgiften för gymnasieutbildning. Man vill också införa mer praktisk utbildning på gymnasienivå.
Arbetslösheten är stor i Ghana. Cirka 45 procent av befolkningen har inget jobb och siffran för unga är än högre. Landet är visserligen rikt på olja men denna del av näringslivet bidrar inte till att i någon större omfattning skapa nya arbetstillfällen. En stor del av befolkningen immigrerar bland annat till Libyen.
– Det är viktigt att det skapas nya företag i oljeindustrins kölvatten, säger Anthony Karbo som även hoppas på en positiv utveckling vad gäller kakaoproduktion och förädling.
Vad kan Sverige bidra med för unga i Ghana?
– Den globala ekonomiska krisen har gjort att unga allt oftare talar om att marknadsekonomin misslyckats. Därför är det viktigt för oss att utbilda unga i ideologi, förklarar Anthony Karbo och tillägger att “annars kommer socialismen att göra framsteg”.

Text: Elisabeth Precht

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.