Fördel ARENA när El Salvador gick till val

8 mars 2012   Artiklar | Latinamerika | Nyheter

Norman Quijano, Borgmästare i San Salvador

Söndagen den 11 mars hölls parlaments- och kommunval i El Salvador. Opinionsmätningarna före valet bekräftar det minskade stödet för president Mauricio Funes (FMLN) och hans regering. En undersökning genomförd av Mitofsky i februari 2012 visar på ett ökat misstroende mot regeringen, medan inga förbättringar har gjorts, snarare det motsatta. Stödet för presidenten har fallit med 17 procent och för närvarande tror sex av tio salvadoraner att Funes har förlorat kontrollen över regeringen och att han även förlorar kontrollen över landet.

När president Mauricio Funes tillträdde presidentämbetet svarade 35 procent av de tillfrågade att de inte ansåg att presidenten hade kontroll över landet, i dag är den siffran 60 procent. I november 2009 ansåg 22 procent att Funes regering inte höll förväntningarna, i dag är den siffran 62 procent.

Resultaten från Mitofsky-mätningarna stämmer väl överens med de övriga opinionsundersökningar som publicerats den senaste tiden. En av dessa, om konsumenternas syn på ekonomin, visar på en minskning i förtroende och förväntningar. Under de senaste två åren har man kunnat notera en 30 procentig ökning av de som tror att den ekonomiska situationen för deras familjer kommer att försämras inom de närmsta åren.

Valutgången kommer till stor del att avgöras av de väljare som i förhand inte deklarerat hur de tänker rösta. Bland de som har bestämt sig har ARENA ett klart övertag, 7 procent i parlamentsvalet och nästan 10 procent i borgmästarvalen. Allt pekar på ett valresultat som kommer att ge ARENA möjligheten att utgöra en stark och konstruktiv opposition fram tills nästa presidentval, vilket möjliggör för dem att vara en stark motvikt till det nuvarande regeringspartiet. Detta skedde aldrig efter valet 2009, eftersom att ett antal parlamentsledamöter svek valresultatet, genom att byta sida och ansluta sig till det vinnande partiet FMLN samt till ex-presidentens parti GANA.

Den nuvarande borgmästaren i San Salvador som ställer upp till återval, Norman Quijano, har tillsammans med partiledaren för ARENA, Alfredo Cristiani och andra ledande politiker besökte ett antal kommuner under de sista dagarna av valkampanjen. Quijano tillsammans med partiets ledande politiker avslutade kampanjen med ett valmöte i länet San Vicente, i vilket de ifrågasatte FMLNs styre både nationellt och lokalt.

Cristiani upprepade vikten av att gå och rösta på söndag samt uppmanade publiken att stödja ARENA för att öka antalet ledamöter till den kommande mandatperioden. ARENAs ledare refererade till resultaten i opinionsmätningarna gjorda i huvudstaden San Salvador vilka visar på ett starkt stöd för Quijanos skötsel av staden, som ses som den mest välordnade, och för att han initierat framsteg i kommunen.

Quijano får ett stort stöd av San Salvadors invånare, enligt flera opinionsmätningar som även utnämner honom till den mest troliga att bli återvald. I de kommuner som Quijano har besökt, har han marknadsfört den modell för lokal förvaltning som han har tillämpat i huvudstaden, vilken karakteriseras av ordning och transparens. Han uppmuntrade andra ARENA kandidater att följa hans exempel i varje kommun där de redan är vid makten eller där de aspirerar att vinna på söndag.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.