Walburga Habsburg Douglas får inte besöka Tymosjenko

5 mars 2012   Nyheter | Okategoriserade | Ukraina

Walburga Habsburg Douglas och Åsa Lindestam utanför fängelset.

Walburga Habsburg Douglas, moderat riksdagsledamot och vice ordförande i OSSE:s parlamentariska delegation vägrades på måndagen att få besöka den ukrainska oppositionsledaren Julia Tymosjenko i fängelset.  Både ukrainska UD samt Kriminalvårdsmyndigheten sade nej till besöket.

– Ukraina måste måste omedelbart låta det internationella samfundet besöka Julia Tymosjenko i fängelset så att vi kan se med egna ögon under vilka förhållanden hon lever. Ukrainska diplomater och parlamentariker har berättat om hur “bekvämt” den tidigare premiärministern har det i Charkovfängelset. De upprepar gång på gång att hon har det lika bra som hemma, eftersom hon exempelvis har en tvättmaskin “, sa Walburga Habsburg och fortsatte:

– Ffaktum är att dessa kommentarer inte ersätter personliga besök. Har regeringen inte något att dölja utan bara bra saker att berätta om förhållandena i fängelset så bör  myndigheterna omgående tillåta internationella besökare. Genom att fokusera diskussionen på fängelset, har det ukrainska utrikesministeriet försökte avleda uppmärksamheten från väsentliga frågor som rör rättssäkerhet och ett politiskt motiverat åtal, sa Walburga Habsburg.

Ukraina tar över ordförandeskapet i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) 2013. Med anledning av detta besöker den moderata riksdagsledamoten tillika vice ordförande i OSSE Ukraina för att ta pulsen på demokratin och det rättsstatliga läget i landet. Besöket sker tillsammans med OSSE-parlamentarikern och riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S).

Julia Tymosjenko, tidigare premiärminister och partiledare för ukrainska Batkivshchyna, fängslades i höstas efter en juridisk process med stora brister.Vid årsskiftet överfördes hon till ett fängelse cirka 500 km från huvudstaden Kiev. Hon har i dag enligt egen utsago allvarliga hälsoproblem och får inte tillgång till läkarvård.

Walburga Habsburg Douglas besöker Ukraina  tillsammans med riksdagsledamoten Åsa Lindestam (S). De har framfört krav på en rad lättnader av de hårda restriktioner Tymosjkenko i dag tvingas uthärda i fängelset:

– Att vara videoövervakad 24 timmar om dygnet innebär intrång i den privata sfären, något som även måste skyddas i fängelset. Isoleringen från besök och förbudet att ta emot telefonsamtal måste genast upphöra. Ingen av dessa restriktioner är införda med respekt för demokratiska principer,  säger Walburga Habsburg Douglas.

Hon menar att ett fungerande rättssystem är en av de viktigaste demokratiska principer ett land har att efterleva, vilket inkluderar rätten att ta emot besök även om man sitter i fängelse.

Syftet med besöket är inte enbart att visa stöd för Tymosjenko som politisk fånge utan också att påtala bristerna i det demokratiska systemet.

– Vägran att få besöka Tymosjenko måste tyvärr tolkas som att vår oro för utvecklingen i landet är befogad, avslutar Walburga Habsburg Douglas.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.