Ungdomskonferens om Principer för det Fria Samhället

22 februari 2012   Turkiet | Utbildning

Evelina Lorentzon talar om fri företagsamhet

Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking anordnade den 17-19 februari en ungdomskonferens kring principer för det fria samhället. Seminariet, som hölls i Ankara, var baserat på Nigel Ashfords bok i vilken han beskriver grundläggande idéer för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Thomas Gür, senior rådgivare åt JHS, modererade konferensen och höll även ett seminariepass om civilsamhället. Övriga talare vid konferensen var Atilla Yayla som talade om mänskliga rättigheter, Tanel Demirel, demokrati, Bilal Sambur, frihet, Bugra Kalkan, spontan ordning, Evelina Lorentzon, fri företagsamhet, Magnus Nilsson, privat ägande och Adnan Kücük som avslutade helgen med ett föredrag om lagstyre.

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.