Svenskt initiativ: FN om yttrandefrihet på nätet

27 februari 2012   Befria nätet

FN:s råd för mänskliga rättigheter inledde den 27 februari 2012 sin 19:e ordinarie session i Genève. Utrikesminister Carl Bildt deltar vid sessionens högnivåsegment och håller Sveriges anförande i rådet onsdagen den 29 februari. Samma dag deltar utrikesministern även i den paneldiskussion om yttrandefrihet på Internet som genomförs på svenskt initiativ. Det är första gången som frågan om friheten på nätet lyfts på FN:s agenda för mänskliga rättigheter.

Läs pressmeddelande från regeringen

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.