Ny bok om Baltikums befrielse

27 februari 2012   Baltikum | Nyheter | Seminarier

Krister Wahlbäck (till vänster) och Peeter Luksep förde ett samtal om "Baltisk Befrielse" när boken lanserades den 27 februari.

Krister Wahlbäck, nutidshistoriker, statsvetare och tidigare ambassadör har för Hjalmarsonstiftelsen skrivit boken Baltisk Befrielse – svenska insatser för friheten. I boken berättar han om hur svenska insatser  – både enskilda personers och den svenska regeringens – bidrog till att demokratin fick fotfäste i Baltikum. Om den baltiska befrielsen  skriver Krister Wahlbäck bland annat: “Att tre små nationer med sammanlagt sju miljoner invånare kunde genomdriva att supermakten Sovjet återställde deras suveränitet efter femtio års ockupation, utan att jätteriket först hade besegrats i något krig, det var ofattbart enligt alla gängse lagar för stormaktspolitiken.”

Han beskriver hur statsminister Carl Bildt intresserar sig för och tar tag i frågan om baltisk självständighet. Hur Sverige till och med får Washington med på tåget och sjösätter flera initiativ som underlättar för Estland, Lettland och Litauen att bli fria och demokratiska stater. Krister Wahlbäck ger en initierad bild av de problem som uppstod när grupper av ryssar “blev kvar” i de baltiska staterna. Även på detta område bidrog Sverige på ett konstruktivt sätt.

Peeter Luksep,  tidigare moderat riksdagsledamot och en av initiativtagarna till måndagsmötena på Norrmalmstorg – har skrivit ett efterord till Baltisk Befrielse – svenska insatser för friheten. Han beskriver drivkraften bakom måndagsmötena  men också hur de utvecklades till något betydligt större än initiativtagarna ens hade vågat hoppas eller tro. Och med detta har Sverige förändrats. “Politiskt från ett av få västländer som erkände den sovjetiska annekteringen av de baltiska staterna och vars regering visade totalt ointresse för sina tre baltiska grannländer, till att bli det första land som hade en ambassadör på plats i Tallinn”. Peeter Luksep avslutar: “Inget av detta var självklart eller självskrivet. Allt är resultatet av enskilda människors medvetna val, i Baltikum liksom i Sverige.”

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.