Eurovision Song Contest – i diktaturens skugga

8 februari 2012   Azerbajdzjan

Den 26 maj hålls Eurovision Song Contest i Baku, Azerbajdzjan. Denna tidigare Sovjetstat leds i dag av en auktoritär president. Rättsordningen uppvisar allvarliga brister och godtyckliga arresteringar av politiskt oppositionella är inte ovanliga.
Hjalmarsonstiftelsen samarbetar sedan 2003 med National Independence Party of Azerbaijan (NIPA), ett av flera oppositionspartier som tillåts verka inom mycket snäva ramar.
På Sverigemötet i Örebro den 16 mars arrangerar JHS ett seminarium om Azerbajdzjan. Paneldeltagare är Fuad Muxtarov, politiskt aktiv från Baku samt Gerald Knaus, ledare för European Stability Initiative med säte i Istanbul. En JHS-rapport om Azerbajdzjan kommer också att presenteras.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.