Diplomatiskt krig mellan EU och Vitryssland

29 februari 2012   Östra Europa | Mänskliga rättigheter | Nyheter | Vitryssland

“EU har enats att i solidaritet [med att EU:s och Polens ambassadörer tvingas lämna Vitryssland] att för samråd kalla hem  ambassadörerna från EU: s samtliga medlemsstater,” sa Catherine Ashton, EU: s utrikespolitiske talesman på tisdagen. Det beslutades också att EU-medlemsstater ska kalla samtliga vitryska ambassadörer till utrikesministerierna i respektive länder  för konsultation.

Beslutet kommer efter att de vitryska myndigheterna uppmanat EU: s och Polens ambassadörer i Vitryssland att lämna landet “för samråd” i sina hemländer. Den vitryska regimen förklarade samtidigt att man kommer att kalla hem sina sändebud i Bryssel och Warszawa. I händelse av ytterligare påtryckningar kan Vitryssland vidta “andra åtgärder för att skydda landets intressen”, förklarade en vitrysk talesman.

Polen förklarar att man ser de av Minsk påkallade åtgärderna som ”en fientligt åtgärd” (unfriendly step) riktad mot hela EU. Utrikesminister Carl Bildt skrev på Twitter att “Lukasjenko kastar ut EU:s och Polens ambassadörer. Diktatorn har börjat bränna de sista broarna. Vanligtvis slutar inte dylikt bra. ”

Utrikesministeriet i Vitrysslands anklagar Europeiska unionen för “att öka trycket [på Vitryssland]” och “som svar kommer man förbjuda inresa till Vitryssland för de personer som hjälpt till att införa dessa åtgärder.”

Den officiella vitryska reaktionen kom dagen efter att EU formellt antog nya sanktioner mot Vitryssland. I protest mot den allt sämre situationen för mänskliga rättigheter lades ytterligare 21 domare och poliser till listan med tjänstemän som är förbjudna att resa in i EU samt vars tillgångar inom EU fryses. Idag är fler än 200 vitryssar på denna svarta lista.

Se vad vitryska myndigheter sägerom utvecklingen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.