Delegation från Kirgizistan besökte Stockholm

6 februari 2012   Östra Europa | Nyheter | Utbildning


Tillsammans med Olof Palme Internationella Center anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett studiebesök i Stockholm 30 januari till 3 februari. Målgruppen var politiska topptjänstemän och parlamentsledamöter från Kirgizistan.

Delegation besökte Sveriges riksdag där den bland andra träffade riksdagsledamöterna Gustav Blix, Kristina Hulting och Christian Holm från Moderaterna, Liselott Hagberg från Folkpartiet och Carin Runeson från Socialdemokraterna. Deltagarna var i första hand intresserade av att veta hur riksdagen var organiserad och hur fördelningen av mandat mellan partierna ser ut. De var också nyfikna på de olika processerna för beslutsfattande.

Vidare var gruppen inbjuden till UD och ett rundabordssamtal med välkända svenska experter på Centralasien.  Deltog gjorde bland andra Malena Mård, avdelningschef på UD:s enhet för Östeuropa och Centralasien. Teman för diskussionen var utmaningarna för Kirgizistan som relativt nybildad stat, relationen till EU och hur man bäst ska bekämpa korruptionen i landet i syfte att locka utländska investerare.

Text: Mariana Ehrenkrona

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.