Första steg för att ena oppositionen i Ukraina

24 januari 2012   Nyheter | Ukraina
Tidningen Kiev Post rapporterar att företrädare för den ukrainska oppositionen planerar att samarbeta inför parlamentsvalet 2012. Enligt en överenskommelse, som lästes upp vid ett möte i Kiev den 22 januari, uppgavs att “bara tillsammans kan vi uppnå ett gemensamt mål – att bekämpa diktatur och bygga ett rättvist och välmående land” .
Det är oklart vilken politiker eller politiska partier som har hittills undertecknat avtalet. Kyiv Post rapporterade att Arsenij Jatsenjuk, ordförande för Front Zmin (För förändring) är en av undertecknarna. Dessutom har Alexander Turchinov, vice ordförande i Batkivshchina Party (oppositionsledaren Julia Tymosjenkos parti) förklarat på partiets hemsida (byut.com.ua) att “ett fullständigt genomförande av politiska och sociala rättigheter för Ukrainas medborgare är inte möjligt utan att dagens regimen avlägsnas”. Turchinov menar att parlamentsvalet i oktober i år kommer att erbjuda “en verklig möjlighet att få till stånd en förändring” och att målet är “återupprättandet av verklig demokrati”.
Oppositionens överenskommelsen lyder: “Som företrädare för de ukrainska oppositionella demokratiska partierna, har vi ett stort ansvar för Ukraina och dess framtid. Vi inser hur viktigt det är att Ukraina åter slår in på vägen mot demokratisk utveckling, stabilitet och lika möjligheter för alla medborgare.
Vi inser vikten av att kunna garantera medborgarna alla medborgerliga fri- och rättigheter i enlighet med europeisk standard. Därför måste politiskt förtryck stoppas och alla politiska ledare friges, bland andra Julia Tymosjenko och Jurij Lutsenko (tidigare inrikesminister) men även andra politiska fångar.
Genom att skydda medborgarnas konstitutionella rätt att välja regering, kan vi garantera fria och rättvisa val. “
Freedom House publicerade nyligen sin årliga rapport om frihet i världen och påpekade att den mest markanta tillbakagången, vad gäller frihet, har skett i Ukraina, där oppositionsledaren och tidigare premiärministern Julia Tymosjenko fängslats på tvivelaktiga grunder. Freedom House förklarar att under de senaste två åren – en period som sammanfaller med president Viktor Janukovitjs styre – har Ukraina gått från att betecknas som fri till delvis fri.
Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.