Frihet på nätet främja ekonomisk och social utveckling

18 januari 2012   Befria nätet | Nyheter

18-19 April arrangeras för första gången Stockholm Forum on Internet Freedom for Global Development.  Ansvariga för arrangemanget är det svenska Utrikesdepartementet, Stiftelsen för Internetinfrastruktur (. SE) och biståndsmyndigheten Sida.  Stockholm Forum har som mål att fördjupa diskussionerna om hur frihet och öppenhet på Internet främjar ekonomisk och social utveckling i världen. Stockholm Forum är tänkt att vara en mötesplats för regeringsrepresentanter, cyber aktivister, NGO: s som arbetar med mänskliga rättigheter, akademiker och företag.

Läs mer om arrangemanget 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.