Den globala friheten 2011: Framsteg och bakslag

23 januari 2012   Afrika | Länder och regioner | Lästips | Nordafrika | Nyheter

Freedom House släppte nyligen sin årliga rapport Freedom in the World – en global jämförelse av politiska och civila fri- och rättigheter. Årets rapport fokuserar bland annat på efterdyningarna av den arabiska våren.

Trots att många arabländer upplevde en markant förbättring under 2011, konstaterar Freedom House, är det fler länder i regionen som har gått i motsatt riktning. På plussidan märks Tunisien, Egypten och Libyen – länder där arabrevolterna inneburit stora steg i riktning mot demokrati. På minussidan märks länder som Syrien och Saudiarabien där regimerna skruvat upp förtrycket ytterligare för att stävja potentiella revolter.

Totalt sett förbättrade 12 länder sin status i mätningen jämfört med 2010, medan hela 26 länder gick mot en lägre grad av frihet.

Men trots motgångarna, menar Freedom House ordförande David Kramer, var 2011 ett hoppingivande år för den globala friheten: ”Det senaste årets trender ger anledning till hopp – särskilt med tanke på de framsteg som gjorts i en region där många bedömde själva tanken på demokrati som fruktlös. ”

Värt att notera är också att de förbättringar som noterats i Tunisien är de största förändringar som uppmätts under ett enskilt år sedan Freedom House började göra sina mätningar 1972.

Läs en sammanfattning av årets tio viktigaste trender

Läs rapporten 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.