People’s Freedom Party: Valet var inte legitimt

5 december 2011   Artiklar | Ryssland

Valfusket var utbrett i söndagens val till den ryska Statsduman. Det oppositionella People’s Freedom Party anser att valresultatet inte är trovärdigt. Man menar att inför risken att inte få en majoritet tvingades de ryska makthavarna ta till valfusk i en tidigare aldrig skådad omfattning.

Söndagen den 4 december gick Ryssland till valurnorna för att välja representanter till Statsduman. Inför risken att allmänhetens förtroende och stöd för makthavarna till stor del skulle gå om intet, organiserades “det smutsigaste och bedrägligaste valet i post-sovjetisk tid” förklarar en talesman för People’s Feedom Party. Han menar att valkampanjen och röstproceduren inkluderade ett oöverträffat antal kränkningar och övergrepp från myndigheternas sida. “Folkopinionen manipulerades och man satte press på medborgarna. Oberoende observatörer och medlemmar av valkommissionerna köptes och det fuskades med röster i en tidigare aldrig skådad omfattning.” Det står helt klart att de oppositionella politiska krafterna i Ryssland inte hade fritt spelrum inför valet. Ett antal av dessa partier (inklusive People’s Freedom Party) har nekats registrering och därmed möjlighet att delta i val.

People’s Freedom Party har som kommentar till valresultatet offentliggjort följande uttalande:

1. Valet den 4 december 2011 var inte fritt och rättvist, och resultatet är inte trovärdigt. Valet hölls inte i enlighet med konstitutionen och Ryska federationens internationella förpliktelser. Vi uppmanar hela det civila samhället och alla politiska organisationer i vårt land, liksom Rysslands utländska partners att göra en ärlig och principfast bedömning av valet.

2. Vi erkänner inte legitimiteten i valet eller den duma som bildas i enligt med valresultatet. Valet representerar inte det ryska folket eller dess vilja och intressen. Följaktligen är alla framtida beslut i duman diskutabla.

Moskva den 5 december 2011

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.