JHS Goda exempel – Kvinnor i Latinamerika

16 december 2011   Goda exempel | Latinamerika

Jarl Hjalmarson Stiftelsens målgrupp i Latinamerika är beslutsfattare på alla nivåer, men med ett särskilt fokus på ungdomar och kvinnor. För den senare gruppens del syftar projektet till att utbilda kvinnliga beslutsfattare för att stärka deras roll i samhället. Genom att stärka kvinnors kapacitet och ambition hjälper Stiftelsen dem att ta en aktivare roll i det politiska livet och på så sätt stärks demokratin i regionen.

JHS arbete med politiskt aktiva kvinnor mötte till att börja med motstånd inom samarbetspartierna som dittills dominerats av män. Med det övergripande demokratimålet för ögonen stod Stiftelsen dock på sig och en serie utbildningar för kvinnor startades.

Konferens för kvinnliga beslutsfattare i Latinamerika

Bland deltagarna vid den första konferensen som hölls i Peru 2006 fanns Azalia Avíles som redan då satt i partistyrelsen för Partido Conservador de Nicaragua. Men där fanns också kvinnor som aldrig innehaft någon politisk position. Utbildningen – som vänder sig till båda dessa grupper – innebär att man stärker deltagarnas tro på sig själva för att de ska våga bli aktiva i det politiska livet eller klättra vidare på karriärstegen .

Efter utbildningen åkte deltagarna hem med ny kunskap och ökad självtillit i bagaget. Azalia Avíles har sedan dess blivit partiordförande och är numera bland annat ansvarig för utbildning av kvinnor inom den latinamerikanska paraplyorganisationen Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA). På en senare konferens berättade en annan av kvinnorna att hon rest hem från Peru och beslutat sig för att ställa upp i regionala val för Partido Conservador de Nicaragua. Hennes motkandidat var en man som sedan tidigare innehade ordförandeposten. En utmaning som hon aldrig hade kunnat tänka sig att anta utan erfarenheterna från konferensen i Peru.

Hur gick det då i valet?
Jo, hon vann och är numera partiledare på regional nivå.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.