JHS Goda exempel – Estland

15 december 2011   Baltikum | Goda exempel

Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) arbetar genom utbildning och information till politiska partier om demokratins olika beståndsdelar – samt om integrationsarbetet i Europa. Kunskapsöverföringen omfattar både ideologi och organisation. En lärdom från tidigare biståndsarbete är att initiativ och drivkraften till demokratisering måste komma inifrån. I annat fall rinner initiativen efter en tid ut i sanden.  I denna process spelar goda exempel en viktig roll; grannländer som en befolkning kan identifiera sig med, framgång som visar på det möjliga, problem som vänts till framsteg, etc.

PPU:s kvinnoförbund

Demokratiuppbyggnaden i Estland, efter den sovjetiska ockupationen och självständigheten 1991, blev den i sinom tid den nybildade Stiftelsens pilotprojekt. Här kunde JHS pröva sin idé om stöd som helt bygger på kunskapsöverföring och nätverksbyggande mellan partier i olika länder.

Samarbete etablerades med det liberal-konservativa partiet Pro Patria Union (PPU). Redan från början inrymdes partiets ungdomsverksamhet i samarbetet. Senare tillkom även kvinnoförbundet. Till att börja med inriktades stödet på att sprida kunskap om politiskt basarbete samt organisationsuppbyggnad. Senare tillkom utbildning i kampanjplanering och kampanjteknik, demokratins och marknadsekonomins idéer, nätverksbyggande och rådgivning i mediefrågor samt regeringsarbete.

Från början träffade de estniska politikerna representanter för de svenska moderaterna. Man fick tillfälle att utbyta erfarenheter och tankar. Efter hand arrangerade JHS besök i Sverige och Europa för politiskt aktiva. Man har utbildat estniska PPU-aktiva som i sin tur utbildat partiets medlemmar. JHS startade en sommarskola för studenter bland annat från Baltikum och en akademi för kvinnliga politiker. JHS öppnade också dörrar för PPU att delta i ett euroepiskt sammanhang – i European Democrat Union (EDU) och European People’s Party (EPP). Högt upp på dagordningen stod medlemskap i EU och Nato.

Med facit i hand kan man konstatera att idén som JHS hade om utbildning och nätverk i demokratiseringens tjänst gav bästa tänkbara resultat: Estland är idag en demokrati och sedan 2004 fullvärdig medlem i EU. Pro Patria Union är medlem i EPP och driver egna demokratistödsprojekt i andra tidigare Sovjetrepubliker.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.