Anders Åslund: ”Balterna har gjort det omöjliga”

5 november 2011   Baltikum | Seminarier

Professor Anders Åslund talar om "det baltiska undret".

Professor Anders Åslund är en av världens ledande experter på tidigare sovjetrepubliker. Anders Åslund har varit ekonomisk rådgivare till regeringar i Baltikum, Ryssland, Ukraina, Kirgizistan, m fl länder. Han är i dag verksam vid Peterson Institute for International Economics i Washington DC. Han har skrivit ett stort antal böcker, nu senast “How Latvia Came through the Financial Crisis”. Boken är författad tillsammans med Valdis Dombrovskis, Lettlands premiärminister.

– I en ekonomisk kris måste man skära ner på byråkratin. I Lettland skars den ner med 30 procent och lönerna [i den offentliga sektorn]sänktes i genomsnitt med 26 procent, förklarade Anders Åslund.

Han menade att sådana beslut är populära hos befolkningen:

– Letterna avskaffade hälften av landets statliga verk.

Det mest populära beslutet, förklarade Anders Åslund, var att slopa att bland andra statsekreterare satt i statliga styrelser. En sysselsättning som innebar att de dubblerade sin lön.

Privatisering, är det en medicin som kan ta ett land ut en finansiell kris?

– Nej, säger Anders Åslund. Privatisering är en mer långsiktig åtgärd. Privatisering tar tid och under en ekonomisk kris får man lågt pris för den privatiserade verksamheten.

Man skar dock bort stora delar av offentlig verksamhet. Det gällde exempelvis antalet sjukhus. Lettland med sina 2 miljoner invånare hade 59 sjukhus före krisen och har i dag 24 sådana. Samtidigt byggdes primärvården ut. Skolväsendet bantades också i så motto att antalet skolor blev färre och liksom antalet lärare (lärartätheten var tidigare hög i en internationell jämförelse).

– Pengarna ska gå till utbildning och inte till att betala för fastigheter, sa Anders Åslund.

Men hur lyckades man genomföra alla dessa dratsiska åtgärder utan att ådra sig folkets vrede?

– I Lettland presenterade man två alternativ: ett dåligt och ett ännu sämre. Och så valde man att genomföra det dåliga.

Anders Åslund menade att det gäller för politikerna att förklara att de lider med folket. Och så måste man föregå med gott exempel.

Text: Elisabeth Precht

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.