Kroatien blir ny EU-medlem och Serbien börjar förhandla om medlemskap

17 oktober 2011   Artiklar | Europeiska Unionen | Kroatien | Serbien

I en rapport som publicerades den 12 oktober konstaterar EU-kommissionen “att Kroatien uppfyller de politiska kriterierna”. Man räknar med att Kroatien även klarar av de ekonomiska och andra kriterier, vilket bereder vägen för ett medlemskap från den 1 juli 2013. Samtidigt rekommenderade Kommissionen att Serbien beviljas status som kandidatland samt att Montenegro får inleda anslutningsförhandlingar.

I den årliga rapporten informerar Kommissionen om de framsteg som aspirerande EU-medlemmar gjort. I årets rapport gäller detta västra Balkan, Turkiet och Island.

Kroatien, som alltså kan bli EU-medlem nummer 28, ansökte om medlemskap 2003 och kommer nu efter EU-beslutet att hålla en folkomröstning i frågan, sannolikt i början av nästa år. Resultatet av en sådan omröstning är inte självklart. Men faktum är att allt sedan förhandlingarna med EU började 2006 har stödet i befolkningen legat över 50%. Det har dock minskat över åren. Enligt en opinionsundersökning genomförd i september 2011 blir valdeltagandet i den kommande folkomröstningen 82%. 58% av de tillfrågade förklarade att de skulle rösta ja till EU-anslutning, 31% var emot, medan 11% fortfarande var osäkra.

“Den transformativa kraften i EU:s utvidgning är tydligast i Kroatien”, sa kommissionär Štefan Füle när rapporten publicerades. “Idag är Kroatien mycket olikt det land som för ett decennium sedan ansökte om anslutning till Europeiska unionen. Demokratin fungerar. Grundläggande rättigheter respekteras. Ekonomin har klarat den finansiella krisen.”

“Kroatiens EU-medlemskap kommer säkert att ge ytterligare stimulans till våra SEE-partners [South Eastern Europe] att fortsätta på den inslagna vägen att reformera för en europeisk integration”, meddelade det kroatiska utrikesministeriet och ministeriet för europeisk integration.

I samband med att tidpunkten för Kroatiens inträde i EU meddelades föreslog Kommissionen att anslutningsförhandlingar öppnas med Montenegro, ett land på Balkan som ansökte om medlemskap 2008. Dessutom, menar man, bör Serbien beviljas status som kandidatland – Serbien ansökte om medlemskap 2009.

Gripandet av de två återstående krigsförbrytarna och överlämnandet av dessa till Haagtribunalen undanröjde definitivt en stor stötesten för Serbien på väg mot Europa. Förslaget om att inleda förhandlingar med Serbien är dock villkorat. Förhandlingar kan inledas först när Serbien “gör ytterligare betydande framsteg” vad gäller bland annat en ”normalisera av relationerna med Kosovo i enlighet med villkoren i Stabiliserings- och associeringsprocessen …”

Serbien uppmuntras av Kommissionen att bibehålla dagens ambitiösa reformtakt ”med särskilt fokus på rättsstatsprincipen samt att fortsätta sitt konstruktiva arbete vad gäller regionalt samarbete och bilaterala relationerna med grannländerna”.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.