Bakgrund till domen mot Julia Tymosjenko

12 oktober 2011   Östra Europa | Artiklar | Nyheter | Ukraina

I maj 2010 bara ett par månader efter att nuvarande presidenten Viktor  Yanokovych kom till makten i Ukraina, öppnade åklagaren ett sex år  gammalt fall enligt vilket den tidigare premiärministern och nuvarande oppositionsledaren Julia Tymosjenko anklagas för korruption. Hon  anklagades för att ha mutat Högsta domstolen. Julia Tymosjenko å sin sida  menade att anklagelserna var fabricerade av dåvarande president Leonid  Kutjma, som stod Viktor Janukovitj nära. Julia Tymosjenko hävdade att  anklagelserna är del av en politisk vendetta. Det nu återöppnade fallet mot  henne avskrevs redan 2005 efter den orange revolutionen och när Julia Tymoshenko blev premiärminister.

I december 2010 utökades listan med anklagelser mot Julia Tymosjenko.  Nu anklagades hon även för att felaktigt ha använt pengar som staten  tjänat på försäljning av emissionsrätter för koldioxidutsläpp. Pengarna ska  ha använts för att täcka underskott i betalningarna till statliga pensioner.

Enligt Kyotoprotokollet är de intäkter för emissionsrätter som köps av  företag tänkta att användas för att ytterligare begränsa utsläpp. Anklagelserna mot Julia Tymosjenko följdes av undersökningar mot  ytterligare före detta medlemmar i hennes regering. Mindre än ett år efter  att Viktor Yanokovych tillträtt, anklagades även tidigare miljöminister  Heorhiy Filipchuk för att ha använt pengar från koldioxidutsläppsfonden.

Den 13 december 2010 kom turen till förre inrikesministern Jurij Lutsenko  som greps och åtalades för samma brott. Även tidigare finansminister  Bohdan Danylyshyn gick samma öde till mötes. Han åtalades för att ha

undanhållit $2 000 000 av offentliga medel. Senare i december adderades förskingrat till listan med anklagelser. Det efterföljande förhöret med Julia Tymosjenko varade i mer än tio timmar. I  januari 2011 framfördes ytterligare anklagelser mot Julia Tymosjenko,  nämligen att man under hennes tid vid makten skulle ha köpt allt för dyra  bilar för sjuktransport på landsbygden. Hon anklagades även för att år  2009 ha undertecknat ett gasavtal med Ryssland som, enligt åklagaren,  inneburit en förlust för Ukraina på närmare $440 miljoner.

Ingen av de tidigare anklagelserna har lett någonstans och regeringen har  lagt dessa åt sidan för att fokusera på gasavtalet – som lagligt sett är det allvarligaste brottet. Rättegången i det senare ärendet inleddes den 24  juni. Julia Tymosjenko åtalades för att ha överskridit sina befogenheter  och orsakat “allvarlig skada”. Enligt Ukrainas lag kan en fällande dom ge  sju till tio års fängelse. Dessutom kan den dömde förbjudas att “inneha specifika poster och utföra specifika aktiviteten i upp till tre år” (vilka  poster och aktiviteter det rör sig om fastställs av domstolen).

Julia Tymosjenko och hennes advokat, Serhiy Vlasenko har utan resultat begärt att domaren i fallet, Rodion Kireyev, entledigas. De menar att han är för oerfaren för att ha hand om ett fall behäftat med sådan politisk komplexitet. Julia Tymosjenko har under hela utredningen och rättegången varit förbjuden att lämna Kiev. Vid ett par tillfällen har hon tillåtits att åka utomlands, inklusive ett besök i Strasbourg där hon inlämnade ett klagomål till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Hon har även besökt Bryssel för möte med Europeiska folkpartiet (EPP). Övriga resor avvisades av myndigheterna, även resor inom Ukraina.

I slutet av juni drabbades Julia Tymosjenko av ännu ett bakslag då domstolen avlägsnade Serhiy Vlasenko som hennes advokat på grund av “en kränkning av domstolsförfarande”. Trots att det ukrainska åklagarämbetet förklarade att det inte fanns skäl att gripa oppositionsledaren, arresterades hon den 5 augusti, anklagad för att “systematiskt” ha stört rättegången. Utan hänsyn till ett otal vädjanden förblev Julia Tymosjenko i fängelse under hela domstolsförfarandet. Och trots en allt sämre hälsa nekades hon medicinsk vård under lång tid.

Rättegången sköts upp vid flera tillfällen. Domstolen hävdade att detta berodde på Julia Tymosjenko, medan många experter ansåg att att den verkliga anledningen var att man ville undvika pinsamheter för president Viktor Janukovitj som skulle resa till FN: s generalförsamling i slutet av september. Den 30 september ajournerades än en gång rättegången mot Ukrainas förre premiärministern och oppositionsledaren Julia Tymosjenko. Den återupptogs den 11 oktober.

Gripandet av oppositionsledaren har försvagat Ukrainas ställning i det internationella samfundet. I september besökte Wilfried Martens, ordförande för Europeiska folkpartiet, Ukraina men nekades ett besök hos Julia Tymosjenko i fängelset. Enligt domstolen som avslog ansökan så hade Wilfried Martens inte angivit tillräckligt skäl för ett sådant möte.

Anklagelserna mot Julia Tymosjenko, den länge försenade rättegången och arresteringen har frammanat kritiska reaktioner bland annat inom EU: s institutioner och medlemmar och USA.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.