Svensk framgång i Genève för yttrandefrihet på nätet

30 september 2011   Artiklar | Befria nätet | Utrikespolitik

FN:s råd för mänskliga rättigheter antog på torsdagen ett beslut om att anordna en paneldiskussion om yttrandefrihet på nätet vid dess nästa session i mars 2012. Beslutet antogs utan omröstning på förslag av Sverige, med stöd av över femtio stater från hela världen. Det blir första gången rådet diskuterar frågan om yttrandefrihet på internet.

– Det här är en stor framgång för Sverige som har drivit frågan om att mänskliga rättigheter ska gälla såväl online som offline, säger utrikesminister Carl Bildt.

Tidigare i år lade FN:s specialrapportör för yttrande- och åsiktsfrihet, Frank La Rue, fram en rapport om yttrandefrihet på nätet. Vid rådets session i juni höll Sverige ett anförande till stöd för flera av de slutsatser som
presenterades i La Rues rapport. Sveriges anförande fick stöd av en rad tongivande länder, såsom Indien, Brasilien och Sydafrika.

Detta låg till grund för att rådet under den 18:e sessionen, som avslutas i dag, kunde besluta om att låta en paneldiskussion med experter och representanter från regeringar, FN-systemet, näringslivet och civilsamhället diskutera frågan om yttrandefrihet på nätet. Frågan sätts därmed för första gången formellt på agendan för FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.