Tymosjenko även fortsättningsvis i arrest

8 augusti 2011   Artiklar | Europeiska Unionen | Ukraina | Utrikespolitik

Idag avslogs tidigare premiärminister Julia Tymosjenkos överklagande av att hon under pågående rättsprocess arresterats i en ukrainsk domstol. Det var i fredags som Julia Tymosjenko, oppositionsledaren och tidigare premiärministern, greps i rättssalen med hänvisning till att hon ”systematiskt stört förhandlingarna”. Julia Tymosjenko leddes under poliseskort ut från rättssalen och överfördes direkt till häkte.

Enligt domaren finns det ingen anledning att ändra beslutet om arrest eftersom det i överklagandet, som överlämnats av Julia Tymosjenkos försvar, inte finns någon ”objektiv förklaring i enlighet med den ukrainska lagen”.

Julia Tymosjenko anklagas för att år 2009 under sin tid som premiärminister ha förhandlat med Ryssland om ett gasavtal som sägs ha inneburit att Ukraina förlorat $ 440 miljoner euro. Skulle Tymosjenko dömas för ett sådant brott riskerar hon upp till tio år i fängelse och skulle därmed vara diskvalificerad från att delta i dels parlamentsvalet nästa år och dels presidentvalet 2015.

Västvärldens regeringar och EU har uttryckt oro och varnat Kiev att rättegången mot Julia Tymosjenko kan ses som politiskt motiverad.

“Jag är bekymrad att höra om domstolen beslut att kvarhålla förre premiärminister Tymosjenko. Sammanhanget och villkoren inger oro både för att detta är ett politiskt motiverat beslut samt hur rättsstatsprincipen tillämpas i Ukraina. Jag uppmanar Ukraina att upprätthålla principer och gemensamma värden som definierar vår relation och som utgör kärnan i det östliga partnerskapet”, säger Jerzy Buzek, ordförande i Europaparlamentet.

Carl Bildt skrev 9 augusti om Tymosjenko i Moscow Times

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.