Effektiv diplomati med baltisk hjälp

30 augusti 2011   Artiklar | Baltikum | Utrikespolitik

De nordiska och baltiska länderna har idag skrivit under ett samförståndsavtal om postering av diplomater på varandras utlandsmyndigheter. Avtalet ska underlätta för de nordisk-baltiska länderna att upprätthålla en diplomatisk närvaro runt om i världen genom flexibla och kostnadseffektiva lösningar.

Läs regeringens pressmeddelande

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.