Upprop till demonstration i Moskva på söndag!

23 juni 2011   Artiklar | Ryssland

De fyra ordförandena för det ryska oppositionspartiet PARNAS, Michail Kasianov, Vladimir Milov, Boris Nemtsov och Vladimir Ryzhkov, kommenterar i dag den ryska regimens vägan att registrera PARNAS och därmed möjliggöra för partiet att ställa upp i kommande val. I uttalandet förklaras att man kommer att hålla en konferens den 2 juli för att diskutera framtiden. De uppmanar alla ryssar att delta i en demonstration “Mot tyranni! Mot korruption! För fria och rättvisa val!” som hålls på söndag 25 juni kl 13:00 i Moskva på Pushkinskaya torget.

Uttalande
av ordförandena i People’s Freedom Party

Avslaget på ansökan om registrering av People’s Freedom Party är ett logiskt beslut med tanke på att den härskande eliten med alla medel vill stanna kvar vid makten. Beslutet är inte ett unikt fall av politiskt förtryck. Vägran att registrera oppositionspartier strider mot den ryska konstitutionen och internationella åtaganden som vårt land gjort. Rösträtten begränsas för miljoner ryska medborgare som en följd av att de fråntas rätten att välja sina representanter till regeringen på både federal och regional nivå .

Beslutet att vägra registrering av vårt parti innebär att det kommande valet till duman vare sig blir fritt eller rättvist. Således berövas hela systemet av lagstiftande och verkställande organ, som ska bildas på grundval av val, redan i förväg all legitimitet. Ansvaret för den därav resulterande politiska krisen och dess konsekvenser kommer att helt falla på dagens myndigheter som leds av Vladimir Putin och Dmitrij Medvedev och på deras politiska allierade.

Vi anser att beslutet att vägra registrering av People’s Freedom Party är olagligt och dikteras av en liten grupps kortsiktiga politiska intressen. Vi anser att partiet är etablerat och kommer att fortsätta vårt arbete med att försvara medborgerliga rättigheter och politiska friheter för de ryska medborgare som vill leva i ett fritt och välmående, civiliserat land och inte under förtryck, lögner och korruption.

Vi kommer att diskutera den inrikespolitiska situationen samt former och metoder för framtida verksamhet inom People’s Freedom Party vid en konferensen den 2 juli. Hur vi ska förhålla oss till valet till duman, kommande presidentvalet, liksom andra frågor som är relevanta för ett politiskt parti kommer att diskuteras vid partikongressen som hålls i höst.

People’s Freedom Party fortsätter att anordna demonstrationer. Vi inbjuder alla medborgare att delta i en protest “Mot tyranni! Mot korruption! För fria och rättvisa val!” som hålls på söndag den 25 juni 13:00 i Moskva på Pushkinskaya torget.

Undertecknat av:
Michail Kasianov
Vladimir Milov
Boris Nemtsov
Vladimir Ryzhkov

23 Juni 2011

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.