Putin tillåter inte nytt politiskt parti

22 juni 2011   Artiklar | Ryssland

Det ryska justitiedepartementet har låtit meddela att man avslår ansökan om registrering av “Folkets frihetsparti” (även kallat Parnas). Bakom ansökan står fyra oppositionspolitiker: Michail Kasianov (Folkdemokratiska Unionen), Boris Nemtsov (Solidaritet), Vladimir Milov (Demokratiskt Val) samt Vladimir Ryzjkov (Republikanska partiet).

Tanken var att registrera partiet för att sedan kunna ställa upp i dumavalet som hålls i november 2011. Partiet skulle även ha utsett en gemensam kandidat till presidentvalet våren 2012.

Ansökan lämnades in för en knapp månad sedan. Michail Kasianov säger att han beklagar ”att Putin har tagit beslutet att inte låta vårt parti delta i valet”. Han menar att Putin är rädd Parnas eftersom partiet utgör ett allvarligt hot mot honom själv och maktstrukturen kring honom. ”Valet kommer inte att kunna räknas som fritt och Ryssland fortsätter att bryta mot grundlagen och mot internationella förpliktelser” sa Michail Kasianov

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.