Ideologiseminarium i Turkiet

21 juni 2011   Turkiet | Utbildning

En turkisk Summer School i Principerna för det Fria Samhället hölls den 16-19 juni i Trabzon, nordöstra Turkiet, i samarbete med den turkiska liberala tankesmedjan Association for Liberal Thinking. Det var stiftelsens första Summer School i Turkiet och det första samarrangemanget för alumner.

Nästan 200 studenter har deltagit i tidigare JHS och ALT seminarier i principerna för det fria samhället. De tjugotvå Summer School deltagarna var studenter i statskunskap, juridik och internationella relationer. Vid seminarierna diskuterades tolerans och pressfrihet, mänskliga rättigheter, Europeiska Unionens grundläggande värden, globalisering, frihandel och miljöskydd.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.