Presentation av boken Balkan Blend

12 maj 2011   Balkan | Seminarier

Christian Wehrschutz visar en tidning från Serbien. Han är en av författarna i antologin Balkan Blend.

Författarna i Hjalmarsonstiftelsens nya antologi Balkan Blend beskriver alla, ur olika infallsvinklar,  det positiva med EU-medlemskap för länderna på Balkan. Här finns dock inte några färdiga åsikter. I vissa frågor går meningarna isär, bland annat när det gäller Kosovos självständighet.

Ett 40-tal åhörare kom när Hjalmarsonstiftelsen torsdagen den 12 maj presenterade boken Balkan Blend – The Road to Renewal. Efter att Stiftelsens ordförande Göran Lennmarker hälsat välkommen presenterade Walburga Habsburg Douglas, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarson Stiftelsens styrelse, texterna av de åtta författarna som bidragit till antologin. ”I denna antologi finns inga färdiga ståndpunkter. I vissa frågor har de olika författarna olika åsikter” förklarade Walburga Habsburg och förklarade att alla författarna, ur olika infallsvinklar, beskriver det positiva med EU-medlemskap för länderna på Balkan. ”Jag hoppas att presentationen ska ge mersmak för vidare läsning av boken” sa Walburga Habsburg.

Ett 40-tal intresserade kom till presentationen av boken Balkan Blend.

I bokpresentationen ingick en paneldiskussion om utvecklingen på Balkan. Deltagare var Walburga Habsburg, den österrikiske Balkankorrespondenten Christian Wehrschutz (som är en av författarna i boken). Boris Barjaktarovic, från G17+ i Serbien, tidigare statsekreterare i telekommunikations- och IT-ministeriet samt Nikola Lazic, parlamentsledamot och internationell sekreterare för DSS. En central fråga i paneldiskussionen var EU-medlemskap: När kan det bli av? Hur ska man gå till väga för att så snabbt som möjligt bli accepterade av alla EU-medlemmar?

Ett stadigt ökande samarbete över nationsgränserna diskuterades liksom Kosovos självständighet. Som avslutning ombads deltagarna att berätta om sina tre önskningar för Balkan. Fred och välstånd, EU-medlemskap och stopp för utflyttning av unga välutbildade balkanbor, var några av svaren.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.